In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op 28 April 2018

PRIVACY BELEID.
wwwbeauvisage.nl

Via mijn website bied ik u allerlei diensten aan, daarbij verwerk ik privacy gevoelige informatie ook wel persoonsgegevens genoemd.
Ik vind het net zoals u van groot belang dat daar zorgvuldig mee omgegaan word,deze persoonsgegevens worden daarom ook door mij zorgvuldig verwerkt via een beveiligde verbinding ( zie het slotje bij de URL)
Daarbij houd ik me ook aan de eisen uit de privacy wetgeving wat inhoud dat ik:

* ik duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik de persoonsgegevens verwerk, Dat doe ik via deze privacyverklaring

* ik beperk het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt.

* Ik ga jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen ,tenzij wij daar wettelijk verplicht toe zijn.

* Wanneer ik jouw gegevens deel ( enkel bij wettelijke noodzaak) maak ik afspraken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

* Ik passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonlijke gegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht
van ons persoonsgegevens verwerken.

* ik jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens ter aanvraag te bieden,te corrigeren of te verwijderen.

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons willen opnemen dan kan dat via mijn contactgegevens.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van deze website laat je bepaalde gegevens bij mij achter,dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op mijn website jij kiest te gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn website gebruikt kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

* naam
* e-mail
* telefoonnummer
* waarover en hoe u contact wilt ontvangen
* overige door u aan mij toevertrouwde informatie via het bericht dat u aan mij zend

DOELEINDEN

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden( mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt)

* Om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op mijn website.

* om met jou te communiceren door middel van e-mail,telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatie middelen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen ,tenzij daar wettelijk toe verplicht zijn.

PROFILERING EN COOKIES

Ik koppel geen cookies aan uw persoonsgegevens

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens,dat de toegang tot gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is, dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar om de de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WEBSITE VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van desbetreffende website de privacyverklaring van die website,voor meer informatie waarop zij met jouw gegevens omgaan.

MINDERJARIGEN.

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via deze website.

WIJZIGING IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik niet zonder toestemming voor andere doeleinden.
Daarom raad ik aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigen op de hoogte blijft.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk help ik je graag verder wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen dan heb je recht op grond van de privacywetgeving om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKTREDING

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018